Mind Like Water step 1, klarhed i hovedet

mind-like-water-IMG_0092

Denne artikelserie handler om, hvordan man kan etablere et fredsommeligt og velafbalanceret hverdagsliv, uanset om man lever selvorganiseret som hjemmemenneske og / eller selvstændig. Om at tage sig selv alvorligt, og anvende almindelige og let-tilgængelige teknikker til at opnå en ustresset virkelighed, uanset hvor meget, man har om ørerne. 

Tilværelsen som forældre, tilværelsen i det hele taget, byder på mange forskellige opgaver, situationer, forpligtelser, spørgsmål – og på mange måder kommer de kaotisk væltende, opstår akut, udvikler sig uforudsigeligt, og det kan være overvældende at prøve at følge med.

Alle har prøvet det: oplevelsen af at miste overblikket, at føle sig mindreværdig og overvældet. Det at miste sit cool, er helt almindeligt og kan let løses – det at gå ned med stress er desværre næsten lige så almindeligt, og langt sværere at håndtere.

I denne artikelserie, om den sunde sjæl og det velorganiserede liv hippiestyle, følger redskaber til at håndtere livets mangfoldighed, redskaber til at finde fred i et hektisk og til tider uoverskueligt liv. Det er one size fits all, men med særlig fokus på frie sjæle, mennesker som lever et egenstyret liv – altså ikke går på arbejde på traditionel manér, da disse mennesker har mange flere projekter og mange flere daglige timer at organisere selv, have ansvaret for selv.

Jeg starter med begrebet Mind Like Water.

Mind like water begrebet stammer fra kampsporten. Sagen er, at det vigtigste i karate, som i alle andre af livets situationer, er at være klar og nærværende og at kunne reagere hurtigt og præcist på de situationer, der opstår.

Man skal forestille sig en stille bjergsø, med klart vand, som spejler himlen. Fredfyldt og præcist vandret, klar og åbent. Kaster du en sten i denne sø, vil vandet reagere efter fysikkens love, og ringene vil brede sig smukt og stille, hvorefter søen igen vil falde til ro.

Hvis vi på samme måde kan tømme vores hoved, så vores bevidsthed bliver stille og klar, vil det være let at håndtere såvel pludseligt opståede situationer, som gamle hængere med overskud og nærvær.

Kender I ikke alle sammen det med at man kan få et hysterisk anfald over nogle havregryn, der vælter? Bare fordi man er overvældet af opgaver og ikke kan overskue at tørre det op? Det er jo helt latterligt overdrevet. Og kender I den modsatte – under-reaktionen – at simpelthen ikke få bestilt nye kontaktlinser før der ikke er flere i pakken, og man står op og må gå blind rundt med gamle knækkede briller i fjorten dage? Eller noget tilsvarende.

Årsagerne til disse over- og underreaktioner er manglende overblik, og stress. Jeg har gentagne gange skrevet om betydningen af at klargøre egne værdier, og når man tømmer sin bevidsthed, ender værdisystemet med at fremstå klart, hvorfor det bliver langt lettere at forholde sig roligt i havregrynssituationen, og samtidig få fixet livets praktiske sider i den rigtige rækkefølge. Det er ingen let opgave at orkestrere familielivet – jeg ved alt om det som mor til fire, hvoraf jeg hjemmeunderviser fire. Der er simpelthen for meget at lave, for meget meningsfuldhed, for meget at tage sig af.

Der findes mange forskellige teknikker til at tømme hovedet, og det første, man kommer i tanker om, er selvfølgelig meditation. Om end jeg på det kraftigste vil anbefale, at man lærer sig nogle meditationsteknikker, og opretholder en meditativ praksis, synes jeg, at livsmestringsmæssigt, er det allervigtigste, at man opretholder en to do liste.

Det lyder fuldstændig banalt, men det er i sandhed et livshack. Sagen er, at bevidstheden bliver ved med at spamme nærværet med påmindelser om alle muligt ting, der ”skal gøres”, fuldstændig ude af sync med situationen, og også helt uden prioritering.

Man kan med neurolingvistisk programmering (eksempelvis) lære sig at huske de rigtig ting i de rigtige situationer, og man kan også lære at prioritere dag til dag. Men det mest effektive og simple er uden tvivl listesystemet.

mind-like-water-2-IMG_0073

David Allen har med Getting Things Done lavet en millionforretning ud af en hverdasgspraksis, som rigtig mange mennesker i forvejen benytter sig af, og som jeg også er opvokset med og har lært af alle mine forældre. OG bedsteforældre.

David Allens GTD teknikker følger i kommende artikler om Mind Like Water, til at begynde med vil jeg blot anbefale, at holde fokus på det stille hjerte, det rolige sind – og at man påbegynder en listepraksis, som kan etablere den realitet, at bevidstheden ikke er pladsholder for stort og småt, vi skal huske.

Det her er så lavpraktisk, at det næsten bliver banalt, men det er vejen til et fokuseret liv i balance med egne værdier, og det begynder helt lavpraktisk. Speltmor.dk har undertitlen: ”Livet er først og fremmest praktisk”, og dette skal netop forstås i denne sammenhæng: At det praktiske liv er det, vi laver i vores vågne timer, at det praktiske liv er det, der under alle omstændigheder skal fungere, og det er i og med dette at vi udfolder såvel vores ånd som vores eksistens. Når det praktiske liv fungerer i flow og efterlader plads og overskud, er vi lykkelige. Når det ikke gør, bliver vi overvældede, trætte, stressede og i sidste ende ulykkelige. Derfor er dette både lavpraktisk og inderligt åndeligt.

Jeg kan dele, hvordan jeg gør, men alle må naturligvis finde en metode, som virker for dem. Der er ingen metodesandheder, så længe, man kan opfinde et system, der fungerer i praksis og til hverdag, og som man stoler på. For stoler man ikke selv på det, aflaster det ikke bevidstheden.

Jeg opretholder to lister til hverdag. Den ene er denne dags / uges liste og den anden kalder jeg ”min lange liste”. Min lange liste er meget, meget lang, og når jeg arbejder fokuseret med disse metoder, bliver den altid længere. I hvert fald i begyndelsen. Senere, syntetiserer den, og det vil jeg skrive om i næste artikel - det er temmelig fedt, når dette overskud begynder at danne sig. I begyndelsen kan det godt være overvældende at se listen blive længere og længere, og man (jeg) kan let komme til at opleve, at livet er totalt uoverskueligt omfattende og overvældende og umuligt. Men klø på! Det er vejen frem at få det ud af hovedet, så man kan forholde sig konkret til det. Og - især - så hovedet kan slippe for at holde styr på det. 

På ”denne uges liste” står de opgaver, jeg forventer at løse indenfor den indeværende uge. Ikke hverdags-ting som vasketøj og tandbørstning, men sådan noget som at huske at læse en bestemt bog færdig, købe røde HAMAperler, besøge min mor, vaske køkkengulvet. Jeg har en indkøbsliste på ugelisten med indkøb, der ikke er supermarked.

I meget pressede perioder, laver jeg også dagslister, så min virkelighed bliver simpel.

I meget overskudsagtige perioder, har jeg ingen lang liste, da mine aktuelle projekter alle kan nås indenfor en uges tid. Men så opstår der altid en periode, hvor jeg bliver frustreret over, at visse livselementer glider ud og ikke får nok opmærksomhed, og så må jeg i gang igen med at skrive alting op, så jeg kan få set på, hvad der hænger og hvad jeg kan gøre ved det.

Jeg synes, at det er en stor fejl at tro, man kan overskue sit liv, uden at bruge tid på at arbejde på dette overblik, og jeg synes, familielivet og hverdagslivet som husmor eller hus-far, er så lidet forstået også lidt anerkendt som en stor, vigtig og kompliceret opgave, at det kan forekomme latterligt at lave lister og analyser, prioriteringer og fokuserede commitments. Men det er jo totalt baglæns.

mindlikewater-3-IMG_9589

Alle forældre finder familielivet af afgørende betydning, opfatter forældreopgaven som en af de vigtigste i tilværelsen.

Alle mennesker har et komplekst liv, der både indeholder selvangivelser, sociale forpligtelser, gulvvask og helbredsmæssige hensyn. Og jeg tror ikke, der er ret mange, som egentlig kan overskue og prioritere det, uden at lave en liste og danne sig et overblik.

Der er forsket i succesfulde menneskers livsstil, og netop dette at opretholde en to do liste og arbejde på den dagligt, er en af de ting, der går igen. Det er også tydeligt, at det at konsultere sin liste stort set dagligt, og at sætte tid af til at organisere sin projekter, og prioritere sin indsats, er en halv time, der er godt givet ud.

Så selvom jeg er fortaler for, at man følger sit hjerte og sit livsflow, slapper af og bare flyder med, må jeg sande, at jeg netop kan anbefale dette, fordi jeg har et ret godt overblik over, hvad mit liv indeholder, hvilke projekter jeg er commitet på og hvorfor, hvad jeg brænder for og hvilke principper og værdier jeg lever efter.

Mind like water kan opnås, hvis man stoler på sit påmindelsessystem, og har klargjort sine værdier. At opretholde en to do liste med stort og småt, og at holde styr på den, er simpelthen et af de vigtigste skridt i denne proces.

De følgende skridt følger i følgende artikler. To do listen er helt sikkert den vigtigste vane at etablere, men evnen til at krystallisere denne i projektoverblik, commitments og værdiforståelse; og evnen til at vurdere præcis, hvor indsatsen er bedst investeret dag til dag – er naturligvis det, der skal til for at en to do liste ikke bare bliver en megalang og uoverskuelig liste med alt muligt, man ikke kan nå at gøre.

Så følg med – Mind Like Water serien fortsætter i næste uge med lidt teknikker og kunstgreb til at finde stille fokus af kaotisk travlhed. 

Og helt lavpraktisk, begynd da med følgende tre lister: 

liste-IMG_6020
Sådan ser min ugeliste ud i slutningen af en almindelig uge.

1. en almindelig indkøbs-huskeliste. Min bor på køleskabet og er en forhåndsdefineret liste med alt, hvad der kan få mig til at gå ud og købe ind. Så sætter vi et kryds, når der mangler soya eller toiletpapir, og noterer øvrige som fetaost og vatpinde, efterhånden som behovet opstår. I øvrigt tager vi med smartphone et fotografi af listen, når vi går ud og køber ind, i stedet for at tage selve listen med, da det er virkelig irriterende at miste selve listen (og det sker meget, meget ofte for os). 

2. En "Tøm hovedet" liste, svarende til min "lange liste". På denne liste noterer man ALT, hvad man kommer i tanker om, som man skal handle på - uanset kategori, væsenlighed, omfang. Bare det kommer ud af hovedet, er det godt. Så alt fra "husk at sy en knap i min jakke" til "få overblik over mit budget for de næste fem år", og også "Se Pocahontas med børnene" og "lær hele teksten til Fy-fy-skamme-sangen". 

3. En "To do liste" for indeværende dag eller uge, en liste som dagligt konsulteres og på ugebasis helst skulle elimineres. Min ugeliste bliver ikke elimineret hver uge, men det kommer ok tæt på hver fredag, og jeg påbegynder en ny liste hver mandag, hvor jeg overfører de elementer, jeg stadig ikke har fixet. Om fredagen fokuserer jeg (nogle gange) på at få ordnet de punkter på listen, som tager under 1/2 time at ordne, og forholder mig til om noget af det, der er på listen kan slettes, fordi det ikke længere er relevant. Enkelte elementer bliver overført fra To Do til Den Lange, fordi de har lavere prioritering, men stadig bør ordnes på et eller andet tidspunkt. 

Disse tre lister er et godt sted at starte. Jeg kan også anbefale at man sætter et tjek-tegn, når man har fixet noget i stedet for at strege det ud, som om det blev ligegyldigt eller ødelagt - så man får et point i sin egen bog, når man har klaret en opgave. På samme måde, sætter jeg ved proces-opgaver (ting der ikke kan løses i et hug), en prik ved opgaven, hver gang, jeg har handlet på den. På den måde får jeg igen et point i min egen bog, kan se, jeg har udrettet noget, og desuden bliver det let at overskue, hvilke elementer, jeg har undladt at handle på. 

Dette er naturligvis mit system, og enhver er fri til at udvikle sit eget - det vil under alle omstændigheder være det bedste. Men det kan jo være rart at vide, hvad jeg konkret mener, og det kan være lettere at udvikle sit eget på baggrund af noget, og ikke helt fra begyndelsen. 

Med kærlighed

Cecilie-Underskrift-300x133

Cecilie Conrad


Tak fordi du læser med

Jeg skriver for at dele vores erfaringer og vores perspektiv, og vil elske at høre, hvad du tænker. Skriv endelig til mig i kommentarfeltet, i en personlig e-mail eller en tekstbesked – det du foretrækker. Det bringer megen glæde, når vi hører fra læsere. Tak og må solen skinne på din vej.

Oprindeligt publiceret på min gamle blog SpeltMor.dk som nu er lukket ned - Se alle artikler fra SpeltMor.dk her

Test dig selv: Er du særlig sensitiv - Elaine Arons selvtest
Forfængelighed, Forgængelighed

0 comments

There are no comments yet. Be the first one to leave a comment!

Leave a comment

Book en gratis afklarende samtale

Hvis du har lyst til at få støtte og rådgivning fra en erfaren mor til fire, unschooler, kræftoverlever, nomade/worldschooler som har prøvet meget og har voksne børn. Jeg er uddannet psykolog, og jeg har klare holdninger der er anderledes end de flestes.

Cecilie-portraet (2)